петък, 30 май 2014 г.

Mira_s Adventures in Africa 01


https://www.youtube.com/watch?v=jQbO9ZrqG-s&index=2&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

Mira's travel to South Africa by plain and after that by truck. View from helicopter.

Едно пътуване на Златомира до Южна Африка със самолет, а после с камион. Спане в палатки. Ставане преди изгрев слънце. Гледка от хеликоптер.

Mira_s Adventures in Africa 02

https://www.youtube.com/watch?v=w8t-JLy1l1U&index=3&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

Mira's travel to South Africa. Mira's photos with lions.

Пътуването на Златомира до Южна Африка. Снимки на Златомира с лъвове.

Mira_s Adventures in Africa 03


https://www.youtube.com/watch?v=7JLQiNJ5ark&index=4&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

One travel to South Africa. Photos of cheetahs and small white lions.

Едно пътуване на Златомира до Южна Америка. Снимки на Златомира с гепарди и малки бели лъвчета.

Mira_s Adventures in Africa 04

https://www.youtube.com/watch?v=Kfyg8UTD_tM&index=5&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

A descent on a rope into the abyss. A flight on a rope over the abyss.

Полет над бездната на река Замбези. Слизане с въже в бездната.

Mira's Adventures in Africa 05


https://www.youtube.com/watch?v=PgdqT_IYdEw&index=6&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB


Cruise by a boat on The Chobe river, Botswana.

Пътуване с корабче по река Чобе, Ботсвана.

Mira's Adventures in Africa 06

https://www.youtube.com/watch?v=lLtFrZ-LUEI&index=7&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

Travel on the Chobe River, Botswana, Africa. Hippos, Elephants.

Пътуване по река Чобе, Ботсвана. Снима ни са хипопотами и слонове.

Mira's Adventures in Africa 07


https://www.youtube.com/watch?v=iWZNroQTwDM&index=8&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

Travel through South Africa. Captured giraffes, Impalas, Wild Pigs, (Wild Boars), Buffaloes.

Пътешествието на Златомира през Южна Африка. Заснети са жирафи, импали, диви прасета, биволи.

Mira's Adventures in Africa 08


https://www.youtube.com/watch?v=ECmauxZ2JEk&index=9&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

 Elephants Giraffs Buffaloes Zebras Snake Bird Antilope

Video of Mira's trip trough South Africa. It is made of pictures of giraffes, buffaloes, zebras, a snake, a bird and an antelope.

Видеото е за приключенията на Мира в Южна Африка. То е направено от снимки на жирафи, диви биволи, зибри, змия, птица и антилопа.

Mira's Adventures in Africa 09


https://www.youtube.com/watch?v=TFir4IaU-Ek&index=10&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

The video is about Mira's journey in South Africa. Were she took the pictures of elephants, monkeys and amazing sunrises in Africa. It is the ninth video of  series of videos dedicated to Mira's journey in Africa.

Видеото е направено за пътеществията на Мира в Южна Африка. Използвани са снимки направени повреме на това пътешествие. Снимани са слонове, маймуни и невероятните изгреви на слънцето в Африка. То е 9-то видео от порецицата от видеоклипове, посветени за пътуването на Мира в Африка.

Mira's Adventures in Africa 10

https://www.youtube.com/watch?v=iNhIKAgAfDM&index=11&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

Photos of elephants, impalas, crocodile, birds, wild board, sun rise in Africa, nature.

Филмът съдържа снимки на слонове, импали, крокодили, птици, диви прасета, изгреви в Африка. Златомра е направила снимките повреме на своето пътуване до Южна Африка.

Mira's Adventures in Africa 11

https://www.youtube.com/watch?v=Tazk2GsvxSE&index=12&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

This video tells us about the  Zlatomira' journey in South Africa. The movie is the 11-th part of a series of videos made from pictures taken during this journey.

Това видео разказва за пътешествието на Златомира в Южна Африка. Филмът е 11-та част от поредицата филми, направени от снимките заснети повреме на това пътешествие. Филмът съдържа снимки от р. Замбези, Златомира с лъвове и гепарди, слонове и други африкански животни.