петък, 30 май 2014 г.

Mira's Adventures in Africa 08


https://www.youtube.com/watch?v=ECmauxZ2JEk&index=9&list=PLfnLhn7MY3pWXrlmpxTtx_UyvjZR3qQTB

 Elephants Giraffs Buffaloes Zebras Snake Bird Antilope

Video of Mira's trip trough South Africa. It is made of pictures of giraffes, buffaloes, zebras, a snake, a bird and an antelope.

Видеото е за приключенията на Мира в Южна Африка. То е направено от снимки на жирафи, диви биволи, зибри, змия, птица и антилопа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар